"Dobandirea de competente innovative pentru utilizarea practica a efectelor de comert"
    Proiectul "Dobandirea de competente innovative pentru utilizarea practica a efectelor de comert" a aparut din necesitatea de a oferi unui numar de 10 de elevi aflati in formare profesionala initiala sansa de a participa la un stagiu de practica in conditii reale de munca in departamentul financiar-contabil al unei companii britanice. La finalul stagiilor de practica va fi asigurat transferul ECVET si acordarea de credite ECVET pentru participant fapt ce va contribui la recunosterea rezultatelor invatarii in strainatate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-participarea unui numar de 10 de elevi la un stagiu de practica inovativ in domeniul instrumentelor de plata, fapt ceva contribui la dezvoltarea personala si profesionala a participantilor si acces pe piata muncii locale si europene.
- reducerea abandonului scolar prin oferirea de programe inovative de practica pentru elevi.
-asigurarea transferului ECVET la nivelul proiectului si recunoasterea competentelor dobandite de participanti in urma stagiului de practica.
-dezvoltarea spiritului de initiative si a competentelor antreprenoriale in randul participantilor.
-cresterea motivatiei participantilor in a participa si pe viitor la noi forme de educatie si formare profesionala.
-cresterea capacitatii Colegiului Economic de a activa la nivel european, imbunatatirea abilitatilor de management si internationalziarii strategiei de dezvolatare.

    La acest proiect vor lua parte 10 de elevi aflati in formare profesionala initiala la Colegiul Economic Rm.Valcea, profil servicii, domeniul de calificare "tehnician in activitati economice".

    Documente necesare inscrierii:
1.Dosar plastic.
2.CV-in format european. Semnat pe fiecare pagina.
3.Scrisoare de motivatie
4.Adeverinta de elev,in care sa se specific clasa si profilul.
5.Adeverinta medicala, apt sanatos.
6.Recomandare din parteadirigintelui.
7.Cerere.

Perioada de inscriere: 16.11 - 30.11.2015.

Probele de concurs:
1.Testscris din modulul de practica.
2.Test de cultura generala.
3.Interviu.

Bibliografie:
-    Modulul de practica "Instrumente de plata"-
-     Wikipedia(Marea Britanie si programul Erasmus+)
-    Ghidul programului Erasmus+

Selectia participantilor va avea loc in 4.02.2016.